[In trang]
Một số kết quả nghiên cứu xử lý nhiệt vỏ cà phê làm tăng nhiệt trị
Thứ sáu, 18/03/2022 - 11:39
Một số kết quả nghiên cứu xử lý nhiệt vỏ cà phê làm tăng nhiệt trị - Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 20/2015.
Tên bài báo: Một số kết quả nghiên cứu xử lý nhiệt vỏ cà phê làm tăng nhiệt trị
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 20
Thời gian: 2015
Tham khảo nội dung tại đây.