[In trang]
Một số đặc điểm của quá trình cháy sinh khối trong các lò đốt phụ phẩm nông nghiệp
Thứ sáu, 18/03/2022 - 16:08
Một số đặc điểm của quá trình cháy sinh khối trong các lò đốt phụ phẩm nông nghiệp, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn/ Số 20/ 2015
Tên bài báo: Một số đặc điểm của quá trình cháy sinh khối trong các lò đốt phụ phẩm nông nghiệp
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 20
Thời gian: 2015
Tham khảo nội dung tại đây.