[In trang]
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò khí hóa liên tục từ vỏ cà phê sử dụng cho thiết bị sấy cà phê năng suất 7-8 tấn/mẻ
Thứ hai, 21/03/2022 - 11:23
Đề tài cấp Bộ, mã số: 30 HĐ/KHCN-VP
Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò khí hóa liên tục từ vỏ cà phê sử dụng cho thiết bị sấy cà phê năng suất 7-8 tấn/mẻ
Mã số đề tài: 30 HĐ/KHCN-VP
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp (RIAM)
Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian thực hiện: 2013-2014
Kết quả nghiên cứu: 
Nghiên cứu đã tìm hiểu về tình hình trồng và xuất khẩu, tình hình chế biến cà phê, tình hình khí hóa các phụ phẩm nông nghiêp ở Việt Nam và trên thế giới.
Dựa trên cơ sở đó, đề tài tính toán, thiết kế, chế tạo lò khí hóa vỏ cà phê hoạt động liên tục có công suất nhiệt phù hợp để sử dụng cho máy sấy cà phê kiểu trống quay năng suất 7-8 tấn/mẻ (tương đương 21m3/mẻ). Đồng thời tính toán, thiết kế, chế tạo máy sấy cà phê kiểu trống quay năng suất 7-8 tấn/mẻ (tương đương 21m3/mẻ sử dụng nguồn năng lượng nhiệt tái tạo từ việc khí hóa chính vỏ phê tạo ra.
Xây dựng được mô hình tính toán và mô phỏng trên máy tính cho lò khí hóa vỏ cà phê đề xác định được sự phân bố nhiệt độ của các vùng bên trong lò, xác định được độ bền của một số chi tiết/bộ phận chính của lò để tiết kiệm được thời gian và chi phí. Khảo nghiệm cho lò khí hóa nêu trên.