[In trang]
Lò khí hóa xuôi chiều lõi ngô
Thứ hai, 21/03/2022 - 12:00
Lò khí hóa xuôi chiều lõi ngô
Tên sáng chế: Lò khí hóa xuôi chiều
Loại văn bằng: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
Mã số: 21425
Quyết định số: 57146/QĐ-SHTT ngày 18/09/2015​.