[In trang]
Kết quả nghiên cứu thực nghiệm lò đốt gián tiếp sử dụng nhiên liệu đốt lõi ngô với bộ trao đổi nhiệt chùm ống kiểu khí khói
Thứ tư, 23/03/2022 - 09:13
Bài báo đăng trên Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam.
Tên bài báo: Kết quả nghiên cứu thực nghiệm lò đốt gián tiếp sử dụng nhiên liệu đốt lõi ngô với bộ trao đổi nhiệt chùm ống kiểu khí khói
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam
Thời gian: 2020
Tham khảo nội dung tại đây