[In trang]
Nghiên cứu thực nghiệm máy làm sạch sơ bộ ngô thương phẩm năng suất siêu lớn 40-50 tấn/giờ
Thứ năm, 24/03/2022 - 09:11
Bài viết đăng trên Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 35/2019.
Tên bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm máy làm sạch sơ bộ ngô thương phẩm năng suất siêu lớn 40-50 tấn/giờ
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 35, trang 46-55
Thời gian: 2019
Tham khảo nội dung tại đây