[In trang]
Nghiên cứu thiết kế hệ thống cầu nâng lật xe chở sắn củ với tải trọng nâng 60-80 tấn
Thứ năm, 24/03/2022 - 09:18
Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy Lợi & Môi trường, số đặc biệt 10/2019.
Tên bài báo: Nghiên cứu thiết kế hệ thống cầu nâng lật xe chở sắn củ với tải trọng nâng 60-80 tấn
Nơi đăng: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy Lợi & Môi trường (số đặc biệt 10-2019): Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ XII, năm 2019, trang 153-158.
Thời gian: 2019
Tham khảo nội dung tại đây.