[In trang]
Một số kết quả nghiên cứu thiết kế chế tạo máy băm củ sắn tươi năng suất siêu cao 10-20 tấn/giờ
Thứ năm, 24/03/2022 - 09:22
Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy Lợi & Môi trường, số đặc biệt 10/2019.
Tên bài báo: Một số kết quả nghiên cứu thiết kế chế tạo máy băm củ sắn tươi năng suất siêu cao 10-20 tấn/giờ
Nơi đăng: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy Lợi & Môi trường (số đặc biệt 10-2019): Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ XII, năm 2019, trang 144-148.
Thời gian: 2019
Tham khảo nội dung tại đây.