[In trang]
Nghiên cứu phân tích kết cấu hệ thống cầu nâng xe chở sắn củ trên mô hình số
Thứ ba, 22/03/2022 - 10:01
Bài viết đăng tải tại Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V - VCME2018.
Tên bài báo: Nghiên cứu phân tích kết cấu hệ thống cầu nâng xe chở sắn củ trên mô hình số
Nơi đăng: Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V - VCME2018
Thời gian: 2018
Tham khảo nội dung tại đây.