[In trang]
Khảo sát thực nghiệm máy sàng làm sạch phân loại lạc giống quy mô công nghiệp
Thứ ba, 22/03/2022 - 10:39
Bài viết đăng tại Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 28/2018.
Tên bài báo: Khảo sát thực nghiệm máy sàng làm sạch phân loại lạc giống quy mô công nghiệp
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 28
Thời gian: 2018
Tham khảo nội dung tại đây