[In trang]
Khảo sát sản phẩm khí tổng hợp trong lò khí hóa phụ phẩm nông nghiệp xuôi chiều liên tục
Thứ ba, 22/03/2022 - 11:05
Bài báo đăng tại Tạp chí KHCN Xây Dựng, Tập 11 số 4, 7/2017.
Tên tài liệu: Khảo sát sản phẩm khí tổng hợp trong lò khí hóa phụ phẩm nông nghiệp xuôi chiều liên tục
Nơi đăng: Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 10 Câu lạc bộ Cơ khí-Động lực (Tạp chí KHCN Xây Dựng, Tập 11 số 4, 7/2017), trang 155-160
Thời gian: 2017
Tham khảo nội dung tại đây.