• Hỗ trợ trực tuyến :
  • $Cần tuyển 1 kế toán là nữ$
  • Cập nhật :Thứ năm, 14-11-2013
  • Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo Máy nông nghiệp cần tuyển một kế toán viên là nữ
  • $$$ TIẾP TỤC TUYỂN KẾ TOÁN
  • Cập nhật :Thứ năm, 15-11-2012
  • Do nhu cầu công việc, Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo Máy nông nghiệp tiếp tục tuyển kế toán
Mọi đóng góp về website xin gửi: Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo Máy nông nghiệp

Địa chỉ: Số 8, đường Trần Phú, quận Hà Đông - Hà nội. Điện thoại: 0989.741.728 - (+84.4) 38547363  Fax: (+84.4) 38547366
Website:
http://www.riam.com.vn.      E-mail: ndtung@riam.com.vn