Thứ hai, 24/06/2024

1. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy/hải sản, thực phẩm; nghiên cứu ứng dụng nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất nông nghiệp;
2. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy và các thiết bị cơ khí phục vụ các ngành sản xuát công nghiệp khác;
3. Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm trên cơ sở các kết quả nghiên cứu;
4. Thực hiện các dịch vụ khoa học – kỹ thuật: Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực máy nông nghiệp và các lĩnh vực khác;
5. Sản xuất và kinh doanh các loại phụ tùng thay thế phục vụ sản xuất chuyên ngành;
6. Xuất, nhập khẩu trực tiếp những thiết bị, dây chuyền thiết bị phục vụ nông nghiệp, chế biến nông, lâm, hải sản, thực phẩm, các nông sản thực phẩm chế biến khác, và lĩnh vực liên quan đến nguồn năng lượng tái tạo trong nông nghiệp;
7. Tư vấn, đầu tư dự án về nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ các ngành có liên quan: ứng dụng nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác;
8. Các lĩnh vực hoạt động khoa học – công nghệ, sản xuất – kinh doanh, dịch vụ và các ngành nghề khác phù hợp với điều kiện năng lực của Viện, nhu cầu thị trường và được pháp luật cho phép.

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM