Thứ ba, 16/07/2024

Công nghệ chuyển giao

Giới thiệu

Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương là cơ quan nghiên cứu về khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí và có trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực cơ khí công nghệ chế biến nông nghiệp, lâm ngư nghiệp và chăn nuôi.

45 năm thành lập Viện Nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp RIAM

11:26 - 22/03/2022

Viện Nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp (RIAM) có bề dày truyền thống lịch sử với hơn 45 năm thành lập, từ 1970 đến nay. Nguồn: TH Công Thương

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM