Thứ hai, 24/06/2024

Xem thêm

Đọc nhiều

Nghiên cứu thực nghiệm than hóa một số phế thải nông nghiệp trên thiết bị than hóa liên tục

Nghiên cứu thực nghiệm than hóa một số phế thải nông nghiệp trên thiết bị than hóa liên tục

16:56 - 18/03/2022

Nghiên cứu thực nghiệm than hóa một số phế thải nông nghiệp trên thiết bị than hóa liên tục, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 20/2015

Lò khí hóa xuôi chiều vỏ trấu

Lò khí hóa xuôi chiều vỏ trấu

11:59 - 21/03/2022

Lò khí hóa xuôi chiều vỏ trấu

Thiết bị hóa khí xuôi chiều liên tục sử dụng nhiên liệu lõi ngô

Thiết bị hóa khí xuôi chiều liên tục sử dụng nhiên liệu lõi ngô

11:57 - 21/03/2022

Thiết bị hóa khí xuôi chiều liên tục sử dụng nhiên liệu lõi ngô

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM