Thứ sáu, 23/02/2024

Xem thêm

Đọc nhiều

Nghiên cứu thực nghiệm than hóa một số phế thải nông nghiệp trên thiết bị than hóa liên tục

Nghiên cứu thực nghiệm than hóa một số phế thải nông nghiệp trên thiết bị than hóa liên tục

16:56 - 18/03/2022

Nghiên cứu thực nghiệm than hóa một số phế thải nông nghiệp trên thiết bị than hóa liên tục, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 20/2015

Lò khí hóa xuôi chiều vỏ trấu

Lò khí hóa xuôi chiều vỏ trấu

11:59 - 21/03/2022

Lò khí hóa xuôi chiều vỏ trấu

Lò khí hóa xuôi chiều lõi ngô

Lò khí hóa xuôi chiều lõi ngô

12:00 - 21/03/2022

Lò khí hóa xuôi chiều lõi ngô

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM