Thứ bảy, 25/05/2024

Lifting and discharging the cassava roots system for hydraulic transmission

Lifting and discharging the cassava roots system for hydraulic transmission

10:21 - 18/03/2022

Lifting and discharging the cassava roots system for hydraulic transmission - Nguyễn cứu thiết kế hệ thống truyền dẫn thủy lực nâng - lật xe chở sắn.

Xem thêm

Đọc nhiều

Study of the possibility of syngas making from the industrial scale continuous downdraft coffee husk gasifier

Study of the possibility of syngas making from the industrial scale continuous downdraft coffee husk gasifier

10:17 - 18/03/2022

Study of the possibility of syngas making from the industrial scale continuous downdraft coffee husk gasifier - Nghiên cứu khả năng sản xuất khí tổng hợp từ máy nén khí trấu cà phê liên tục quy mô công nghiệp

Lifting and discharging the cassava roots system for hydraulic transmission

Lifting and discharging the cassava roots system for hydraulic transmission

10:21 - 18/03/2022

Lifting and discharging the cassava roots system for hydraulic transmission - Nguyễn cứu thiết kế hệ thống truyền dẫn thủy lực nâng - lật xe chở sắn.

Theoretical and Experimental Research on drying Seedling Peanuts on Co-current Tower Dryer

Theoretical and Experimental Research on drying Seedling Peanuts on Co-current Tower Dryer

16:00 - 17/03/2022

Theoretical and Experimental Research on drying Seedling Peanuts on Co-current Tower Dryer - Nghiên cứu tính toán thiết kế máy sàng phân loại lạc giống trong dây chuyền chế biến lạc giống quy mô công nghiệp

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM