Thứ sáu, 23/02/2024

Công bố trong nước

Nghiên cứu thực nghiệm than hóa một số phế thải nông nghiệp trên thiết bị than hóa liên tục

11:50 - 22/03/2022

Bài đăng Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 20/2015

Tên bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm than hóa một số phế thải nông nghiệp trên thiết bị than hóa liên tục
Nhà xuất bản: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 20
Thời gian: 2015

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM