Chủ nhật, 14/04/2024

Công bố trong nước

Nghiên cứu khảo sát máy sàng phân loại chất thải rắn sinh hoạt quy mô công nghiệp

11:53 - 22/03/2022

Bài đăng Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 20/2015

Tên bài báo: Nghiên cứu khảo sát máy sàng phân loại chất thải rắn sinh hoạt quy mô công nghiệp
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 20
Thời gian: 2015

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM