Thứ hai, 27/03/2023

Công bố trong nước

Một số đặc điểm của quá trình cháy sinh khối trong các lò đốt phụ phẩm nông nghiệp

11:54 - 22/03/2022

Bài đăng Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 20/2015

Tên bài báo: Một số đặc điểm của quá trình cháy sinh khối trong các lò đốt phụ phẩm nông nghiệp
Nhà xuất bản: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 20
Thời gian: 2015

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM