Thứ sáu, 23/02/2024

Công bố trong nước

Nghiên cứu thực nghiệm sấy lạc củ tươi

10:27 - 18/03/2022

Nghiên cứu thực nghiệm sấy lạc củ tươi - Bài đăng Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam (số 16/2015)

Tên bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm sấy lạc củ tươi
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 16, trang 2-6.
Thời gian: 2015
Tham khảo thông tin tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM