Chủ nhật, 14/04/2024

Công bố trong nước

Nghiên cứu thực nghiệm lò khí hóa xuôi chiều liên tục vỏ cà phê năng suất 35-40kg/h

10:30 - 18/03/2022

Nghiên cứu thực nghiệm lò khí hóa xuôi chiều liên tục vỏ cà phê năng suất 35-40kg/h - Bài đăng Tạp chí Công nghiệp Nông thôn (số 16/2015)

Tên bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm lò khí hóa xuôi chiều liên tục vỏ cà phê năng suất 35-40kg/h
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 16, trang 21-28.
Thời gian: 2015
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM