Chủ nhật, 14/04/2024

Đề tài nghiên cứu

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị khí hóa liên tục quy mô công nghiệp sử dụng nguyên liệu từ các phụ, phế phẩm nông nghiệp (vỏ trấu, lõi ngô)

11:20 - 21/03/2022

Đề tài cấp Nhà nước, mã số 38.12.RD/HĐ-KHCN

Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị khí hóa liên tục quy mô công nghiệp sử dụng nguyên liệu từ các phụ, phế phẩm nông nghiệp (vỏ trấu, lõi ngô)
Mã số đề tài: 38.12.RD/HĐ-KHCN
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp (RIAM)
Thời gian thực hiện: 2012-2013

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM