Thứ sáu, 23/02/2024

Đề tài nghiên cứu

Hoàn thiện, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị phục vụ cho xưởng chế biến sấy sắn băm quy mô công nghiệp sử dụng nhiên liệu đốt từ sinh khối

11:33 - 21/03/2022

Đề tài cấp Bộ.

Tên đề tài: Hoàn thiện thiết kế và chế tạo các hệ thống thiết bị phục vụ cho xưởng chế biến sấy sắn băm quy mô công nghiệp sử dụng nhiên liệu đốt từ sinh khối
Mã số đề tài: 
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp (RIAM)
Cơ quan chủ quản: 
Thời gian thực hiện: 
Kết quả nghiên cứu: 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng công nghệ chế biến sắn lát; dự án đã xây dựng quy trình công nghệ hệ thống chế biến sắn lát có sự cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cho các cơ sở chế biến sắn lát. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, tính toán và thiết kế các thiết bị công nghệ chính trong dây chuyền thiết bị tập trung vào: phễu cấp liệu; thiết bị làm sạch; thiết bị dải liệu và phân phối liệu; và lò đốt sinh khối. 
Từ quy trình công nghệ, đề tài đã xây dựng lựa chọn được dây chuyền thiết bị để thực hiện quy trình công nghệ đã lựa chọn.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM