Thứ ba, 16/07/2024

Sở hữu trí tuệ

Thiết bị hóa khí xuôi chiều liên tục sử dụng nhiên liệu lõi ngô

11:57 - 21/03/2022

Thiết bị hóa khí xuôi chiều liên tục sử dụng nhiên liệu lõi ngô

Tên sáng chế: Thiết bị hóa khí xuôi chiều liên tục sử dụng nhiên liệu lõi ngô
Loại văn bằng: Bằng độc quyền sáng chế
Mã số: 30059
Quyết định số: 15929w/QĐ-SHTT ngày 07/10/2021

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM