Thứ ba, 16/07/2024

Sở hữu trí tuệ

Thiết bị hóa khí liên tục có bộ phận hồi lưu nhiệt thải sử dụng các phụ phẩm nông, lâm nghiệp

11:58 - 21/03/2022

Thiết bị hóa khí liên tục có bộ phận hồi lưu nhiệt thải sử dụng các phụ phẩm nông, lâm nghiệp

Tên sáng chế: Thiết bị hóa khí liên tục có bộ phận hồi lưu nhiệt thải sử dụng các phụ phẩm nông, lâm nghiệp
Loại văn bằng: Bằng độc quyền giải pháp hữu ích
Mã số: 12653
Quyết định số: 21820/QĐ-SHTT ngày 21/04/2014

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM