Thứ hai, 27/03/2023

Công bố trong nước

Tối ưu hóa quá trình lựa chọn kích thước khay chứa mầm trong dây chuyền tự động trồng mạ mầm làm thức ăn cho bò

08:56 - 25/03/2022

Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, số 30, tháng 6/2021

Tên bài báo: Tối ưu hóa quá trình lựa chọn kích thước khay chứa mầm trong dây chuyền tự động trồng mạ mầm làm thức ăn cho bò
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, số 30, tháng 6/2021
Thời gian: 2021
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM