Thứ hai, 27/03/2023

Công bố trong nước

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm sấy sắn khúc trên máy sấy tháp quy mô công nghiệp

09:02 - 24/03/2022

Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, số 29, tháng 3/2021.

Tên bài báo: Kết quả nghiên cứu thực nghiệm sấy sắn khúc trên máy sấy tháp quy mô công nghiệp
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, số 29, tháng 3/2021
Thời gian: 2021
Tham khảo nội dung tại đây

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM