Thứ hai, 27/03/2023

Công bố trong nước

Một số kết quả tính toán thiết kế chế tạo lò đốt kết hợp khí hóa sinh khối

09:13 - 24/03/2022

Bài báo đăng trên Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 35/2019

Tên bài báo: Một số kết quả tính toán thiết kế chế tạo lò đốt kết hợp khí hóa sinh khối
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 35, trang 39-45
Thời gian: 2019

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM