Thứ sáu, 23/02/2024

Công bố trong nước

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu tới dòng lưu chất trong quá trình sấy mùn cưa thực nghiệm trên thiết bị sấy trống quay kết hợp khí động

09:31 - 23/03/2022

Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy Lợi & Môi trường, số đặc biệt 10/2019.

Tên bài báo: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu tới dòng lưu chất trong quá trình sấy mùn cưa thực nghiệm trên thiết bị sấy trống quay kết hợp khí động
Nơi đăng: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy Lợi & Môi trường (số đặc biệt 10-2019), Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ XII, năm 2019, trang 139-143.
Thời gian: 2019
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM