Thứ sáu, 23/02/2024

Công bố trong nước

Sử dụng phương pháp quy hoạch hóa thực nghiệm khảo sát quá trình làm sạch và phân loại ngô trên máy sàng phân loại năng suất siêu lớn 40 tấn/giờ

09:34 - 23/03/2022

Bài đăng trên Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy Lợi & Môi trường, số đặc biệt 10/2019.

Tên bài báo: Sử dụng phương pháp quy hoạch hóa thực nghiệm khảo sát quá trình làm sạch và phân loại ngô trên máy sàng phân loại năng suất siêu lớn 40 tấn/giờ
Nơi đăng: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy Lợi & Môi trường (số đặc biệt 10-2019): Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ XII, năm 2019, trang 127-132.
Thời gian: 2019
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM