Thứ tư, 07/06/2023

Công bố trong nước

Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến thời gian sấy và chi phí năng lượng riêng khi sấy sắn cục trên máy sấy tháp kênh dòng thẳng

09:40 - 23/03/2022

Bài báo đăng trên tạp chí Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, số 5/2019.

Tên bài báo: Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến thời gian sấy và chi phí năng lượng riêng khi sấy sắn cục trên máy sấy tháp kênh dòng thẳng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Học Viện Nông nghiệp Việt Nam. Tập 17, số 5, trang 397-405
Thời gian: 2019
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM