Thứ sáu, 23/02/2024

Công bố trong nước

Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm tính toán thiết kế, chế tạo thiết bị nhuộm màu xử lý hóa chất trong dây chuyền chế biến ngô giống

11:12 - 22/03/2022

Bài báo đăng tại Tạp chí Cơ khí Việt Nam; số 1+2/2017

Tên tài liệu: Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm tính toán thiết kế, chế tạo thiết bị nhuộm màu xử lý hóa chất trong dây chuyền chế biến ngô giống
Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Việt Nam; số 1+2, trang 88-93
Thời gian: 2017
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM