Thứ hai, 27/03/2023

Công bố trong nước

Tính toán thiết kế lò khí hóa sinh khối xuôi chiều

11:42 - 22/03/2022

Bài đăng Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đai học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Tên tài liệu: Tính toán thiết kế lò khí hóa sinh khối xuôi chiều
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đai học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Thời gian: 2016

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM