Thứ ba, 16/07/2024

Tin hoạt động

Tin Tuyển Dụng

16:04 - 20/03/2023

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo Máy nông nghiệp cần tuyển viên chức như sau

Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng 14 chỉ tiêu, cụ thể:

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM