Thứ bảy, 25/05/2024

Công bố quốc tế

Study of the possibility of syngas making from the industrial scale continuous downdraft coffee husk gasifier

10:17 - 18/03/2022

Study of the possibility of syngas making from the industrial scale continuous downdraft coffee husk gasifier - Nghiên cứu khả năng sản xuất khí tổng hợp từ máy nén khí trấu cà phê liên tục quy mô công nghiệp

Tên bài báo: Study of the possibility of syngas making from the industrial scale continuous downdraft coffee husk gasifier
Nơi đăng: The first International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2018), in Da Nang, Vietnam on May 18-19, 2018.
Thời gian: 2018
Thông tin về hội thảo tham khảo tại đây.
Thông tin về đơn vị tổ chức tham khảo tại đây

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM