Thứ sáu, 23/02/2024

Công bố trong nước

Một số đặc điểm của quá trình cháy sinh khối trong các lò đốt phụ phẩm nông nghiệp

16:08 - 18/03/2022

Một số đặc điểm của quá trình cháy sinh khối trong các lò đốt phụ phẩm nông nghiệp, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn/ Số 20/ 2015

Tên bài báo: Một số đặc điểm của quá trình cháy sinh khối trong các lò đốt phụ phẩm nông nghiệp
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 20
Thời gian: 2015
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM