Thứ ba, 16/07/2024

Công bố trong nước

Nghiên cứu thực nghiệm than hóa một số phế thải nông nghiệp trên thiết bị than hóa liên tục

16:56 - 18/03/2022

Nghiên cứu thực nghiệm than hóa một số phế thải nông nghiệp trên thiết bị than hóa liên tục, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 20/2015

Tên bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm than hóa một số phế thải nông nghiệp trên thiết bị than hóa liên tục​
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 20
Thời gian: 2015

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM