Thứ tư, 07/06/2023

Công bố trong nước

Nghiên cứu thực nghiệm máy làm sạch sơ bộ ngô thương phẩm năng suất siêu lớn 40-50 tấn/giờ

09:11 - 24/03/2022

Bài viết đăng trên Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 35/2019.

Tên bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm máy làm sạch sơ bộ ngô thương phẩm năng suất siêu lớn 40-50 tấn/giờ
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 35, trang 46-55
Thời gian: 2019
Tham khảo nội dung tại đây

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM