Chủ nhật, 01/10/2023

Công bố trong nước

Khảo sát quá trình đốt và khí hóa đồng thời lõi ngô nhờ mô hình quy hoạch hóa thực nghiệm

09:43 - 23/03/2022

Bài báo đăng trên Tạp chí Công nghiệp Nông thôn; số 33/2019.

Tên bài báo: Khảo sát quá trình đốt và khí hóa đồng thời lõi ngô nhờ mô hình quy hoạch hóa thực nghiệm
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 33, trang 34-40.
Thời gian: 2019.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM