Thứ năm, 30/11/2023

Công bố trong nước

Nghiên cứu lựa chọn kết cấu và xây dựng mạch điều khiển truyền động thủy lực cho hệ thống nâng trút sắn củ tải trọng 30-60 tấn

10:35 - 22/03/2022

Bài đăng Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đai học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, số 18/2018.

Tên bài báo: Nghiên cứu lựa chọn kết cấu và xây dựng mạch điều khiển truyền động thủy lực cho hệ thống nâng trút sắn củ tải trọng 30-60 tấn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đai học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, số 18
Thời gian: 2018
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM