Thứ sáu, 03/02/2023

Công bố trong nước

Kết quả nghiên cứu, chế tạo và chuyển giao công nghệ lò khí hóa lõi ngô hoạt động liên tục quy mô công nghiệp

11:31 - 22/03/2022

Bài báo đăng tại Kỷ yếu hội nghị Tổng kết giai đoạn 2010 – 2015; Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025, tháng 4/2016.

Tên tài liệu: Kết quả nghiên cứu, chế tạo và chuyển giao công nghệ lò khí hóa lõi ngô hoạt động liên tục quy mô công nghiệp
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị Tổng kết giai đoạn 2010 – 2015. Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025, tháng 4/2016
Thời gian: 2016

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM