Chủ nhật, 14/04/2024

Công bố trong nước

Khảo sát thực nghiệm sàng phân loại chất thải rắn hữu cơ từ rác sinh hoạt làm phân compost quy mô công nghiệp

11:40 - 22/03/2022

Bài đăng Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 22/2016

Tên tài liệu: Khảo sát thực nghiệm sàng phân loại chất thải rắn hữu cơ từ rác sinh hoạt làm phân compost quy mô công nghiệp
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 22
Thời gian: 2016

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM