Thứ hai, 24/06/2024

Video

45 năm thành lập Viện Nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp RIAM

Viện Nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp (RIAM) có bề dày truyền thống lịch sử với hơn 45 năm thành lập, từ 1970 đến nay. Nguồn: TH Công Thương

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM