Thứ ba, 06/12/2022

Video

Nông dân Đồng Tháp sáng tạo máy nông nghiệp "3 trong 1" | THDT

Nông dân Đồng Tháp sáng tạo máy nông nghiệp "3 trong 1". Nguồn: TH Đồng Tháp

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM