Chủ nhật, 14/04/2024

Video

Công nghệ làm phân bón hữu cơ từ rác thải sinh hoạt.

Viện Nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp (RIAM) đã chế tạo thành công hệ thống thiết bị biến rác thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ. Giải pháp đã nhận được giải ba Vifotech.

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM