Thứ sáu, 03/02/2023

Công bố trong nước

Nghiên cứu tính toán thiết kế lò khí hóa vỏ trấu xuôi chiều liên tục, năng suất 10-15kh/h

11:23 - 18/03/2022

Nghiên cứu tính toán thiết kế lò khí hóa vỏ trấu xuôi chiều liên tục, năng suất 10-15kh/h - Bài đăng Tạp chí khoa học và công nghệ, số 1-2015

Tên bài báo: Nghiên cứu tính toán thiết kế lò khí hóa vỏ trấu xuôi chiều liên tục, năng suất 10-15kh/h
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, số 1-2015
Thời gian: 2015

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM