Thứ sáu, 03/02/2023

Công bố trong nước

Một số kết quả nghiên cứu xử lý nhiệt vỏ cà phê làm tăng nhiệt trị

11:39 - 18/03/2022

Một số kết quả nghiên cứu xử lý nhiệt vỏ cà phê làm tăng nhiệt trị - Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 20/2015.

Tên bài báo: Một số kết quả nghiên cứu xử lý nhiệt vỏ cà phê làm tăng nhiệt trị
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 20
Thời gian: 2015
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM