Chủ nhật, 01/10/2023

Công bố trong nước

Khảo sát thực nghiệm chất lượng khí tổng hợp của lò khí hóa lõi ngô xuôi chiều liên tục quy mô công nghiệp

11:54 - 18/03/2022

Khảo sát thực nghiệm chất lượng khí tổng hợp của lò khí hóa lõi ngô xuôi chiều liên tục quy mô công nghiệp - Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 20/2015

Tên bài báo: Khảo sát thực nghiệm chất lượng khí tổng hợp của lò khí hóa lõi ngô xuôi chiều liên tục quy mô công nghiệp
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 20
Thời gian: 2015
Tham khảo nội dung tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM