Thứ năm, 30/11/2023

Công bố trong nước

Khảo sát thực nghiệm máy sàng làm sạch phân loại lạc giống quy mô công nghiệp

10:39 - 22/03/2022

Bài viết đăng tại Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 28/2018.

Tên bài báo: Khảo sát thực nghiệm máy sàng làm sạch phân loại lạc giống quy mô công nghiệp
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 28
Thời gian: 2018
Tham khảo nội dung tại đây

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM