Thứ tư, 07/06/2023

Công bố quốc tế

Lifting and discharging the cassava roots system for hydraulic transmission

10:21 - 18/03/2022

Lifting and discharging the cassava roots system for hydraulic transmission - Nguyễn cứu thiết kế hệ thống truyền dẫn thủy lực nâng - lật xe chở sắn.

Tên bài báo: Lifting and discharging the cassava roots system for hydraulic transmission
Nơi đăng: The First Internatioal Conference on Fluid Machinery and Automation Systems (ICFMAS2018), on 27th – 28th October 2018 at Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam
Thời gian: 2018
Tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM